Üldinfo

Kunda Muusikakooli missioon: MUUSIKALISE HARITUSE KUJUNDAMINE KUNDA LINNAS JA ÜMBRUSKONNAS.

Põhiväärtuseks on M U U S I K A:

 • M eeldiv õhkkond
 • U uendusmeelsus
 • U saldusväärsus
 • S uur pühendumus
 • I ndividuaalne ja innustav lähenemine õpilastele
 • K oostöö
 • A reng ja teadmised

Kunda Muusikakool loob võimalused muusikalise põhihariduse omandamiseks ja muusika-alaseks koolituseks. Muusikakooli lõputunnistuse saab 7. klassi lõpetamisel, noorema astme lõputunnistuse 4. klassi lõpetamisel. Õppetöö muusikakoolis toimub tavakooli tööst vabal ajal.

 

ÕPPEKAVAD

(kinnitatud õppekavad Eesti Hariduse Infosüsteemi lehel www.ehis.ee: sisenen avalikku vaatesse/ otsing: Kunda Muusikakool):

 • MUUSIKALINE EELKOOL (eelharidus) – õppeaeg 1-2 aastat
 • MUUSIKALINE VABAÕPE

Põhiõppe süvaõppe õppekavad:

 • AKORDION
 • KLAVER
 • VIIUL
 • KITARR
 • LÖÖKPILLID
 • MANDOLIIN
 • Puhkpillid: SAKSOFON, KLARNET, FLÖÖT, TROMPET, EUFOONIUM, PLOKKFLÖÖT, METSASARV

Õppeaeg 7 aastat – noorem aste 4 aastat (1.-4. klass), vanem aste 3 aastat ( 5.-7. klass).

Põhiõppe üldõppe õppekavad:

 • AKORDION
 • KLAVER
 • KITARR
 • LÖÖKPILLID
 • FLÖÖT
 • LAULMINE – Peaaine on laulmine, õpetamise vormiks grupitunnid ja individuaaltunnid, kohustuslikuks lisapilliks klaver (erandkorras ka mõni teine pill)

Üldõpe võimaldab pilliõpinguid väiksemate muusikaliste eeldustega või väiksemat koormust vajavatel õpilastel – õppekava on lihtsustatud. See ei takista üldõppe õpilaste osalemist konkurssidel ja olemast võrdväärne või parem süvaõppe õpilastest. Õppeaeg 7 aastat – noorem aste 4 aastat (1.-4. klass), vanem aste 3 aastat ( 5.-7. klass).

 

Kunda Muusikakoolis tegeletakse erinevates koosseisudes ansamblimänguga, muusikakooli ruume kasutab prooviruumidena Kunda Linnaorkester (www.facebook.com/Kunda-Linnaorkester).

2018/2019. õa jaanuari seisuga on muusikakoolis 59 õppijat, neist süvaõppes 35, üldõppes 11,  eelkoolis 9, vabaõppes 4.

Õppeaasta kestab 1. septembrist 31. augustini, õppetöö 35 õppenädalat.

Õppeaasta on jaotatud kolmeks trimestriks:

 • I trimester: september, oktoober, november;
 • II trimester: detsember, jaanuar, veebruar;
 • III trimester: märts, aprill, mai ( juuni algus).

Vaheajad on paralleelselt tavakooli vaheaegadega.

2018/19 õa vaheajad:

 1.   22. oktoober – 28. oktoober 2018
 2.   24. detsember 2018 – 6. jaanuar 2019
 3.   25. veebruar – 3. märts 2019
 4.   22. aprill – 28. aprill 2019
 5.   12. juuni – 31. august 2019