Hoolekogu

  • Väino Randver – esimees, kooli vilistlane
  • Karmen Kraut – vallavolikogu esindaja
  • Ivi-Ly Soomre – õpetajate esindaja
  • Evelyn Mägi – lastevanemate esindaja
  • Maarika Veski – lastevanemate esindaja
  • Raivo Heinmets – lastevanemate esindaja
  • Eha Laas – lastevanemate esindaja

Hoolekogu protokollidega saab soovi korral tutvuda direktori kabinetis.