Vanem aste

Põhiõppe 5. – 7. klass

Vastuvõtt õppenõukogu otsuse alusel. Õppeaeg 3 aastat. Vanem aste on ette nähtud noorema astme edukalt lõpetanuile.

Süvaõpe

Tundide arv nädalas:

 • põhipillitund – 2 tundi
 • solfedžo – 2 tundi
 • muusikalugu – 1 tund
 • koosmusitseerimine/ansambel – 0,5 – 2 tundi
 • üldklaver – 0,5 tundi (v.a klaveriõpilased)
 • noodilugemine – 0,5 tundi (klaver, akordion ja vajadusel ka teistel maksimaalselt kuni 6. klassini)
 • klaveriõpilastel alates 6. klassist saateklass – 0,5 – 1 tundi

Vanema astme lõpetanud omandavad ühe või mitme pilli käsitsemisoskuse kõrval muusikalise põhihariduse, edukamatel on võimalik muusika alal edasi õppida järgmise taseme muusikaõppeasutustes: H. Elleri nim Tartu Muusikakoolis, G. Otsa nim Tallinna Muusikakoolis, Tallinna Muusikakeskkoolis, samuti Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias, Tartu Ülikooli Õpetajate Seminaris ja teiste rakenduslike kõrgkoolide teatud erialadel. Andekatel õppuritel või lisa-aasta läbinutel võimalik astuda ka otse muusikakõrgkoolidesse, näiteks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse.

Üldõpe

Tundide arv nädalas

Pilliõpe:

 • põhipillitund – 2 tund
 • solfedžo – 1 tund
 • muusikalugu – 1 tund

Laulmine (endine kooriklass):

 • peaaine laulmine (grupitund) – 2 (-3) tundi
 • solfedžo – 1 tund
 • lisapill (klaver) – 1 tund
 • muusikalugu – 1 tund
 • soololaul – 0,5 tundi

Üldõppekava alusel lõpetamine võimaldab arendada edaspidiseks muusikaalaseks tegevuseks oskusi ja teadmisi. Lõpetajad, kellel on tekkinud soov edasi õppida järgmise taseme muusikaõppeasutustes, peaksid läbi tegema täiendava ettevalmistuse (lisa-aastad).